សារពិសេស សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្ងៃនេះកត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ មិនមានអ្នកឆ្លងនោះទេ ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

សារពិសេស សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្ងៃនេះកត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ មិនមានអ្នកឆ្លងនោះទេ ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទ​ពាក់ព័ន្ធ៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលជួបពិភ...
ពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាង សម្តេចតេ...
ពិធី​អភិសេក​រូបសំណាក “​ព្រះថោង...
វីដេអូ ៖ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីត...
វីដេអូ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អ...