សារសម្លេង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនផ្ញើជូនជនរួមជាតិ ពីវិធានបន្ទាន់ ទប់ទល់នឹងករណីឆ្លងកើនឡើងនៃកូវីដ-១៩។

សារសម្លេង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនផ្ញើជូនជនរួមជាតិ ពីវិធានបន្ទាន់ ទប់ទល់នឹងករណីឆ្លងកើនឡើងនៃកូវីដ-១៩។

អត្ថបទ​ពាក់ព័ន្ធ៖

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន...
សារសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ បេសកក...
កម្មវិធីស្វាគមន៍របស់បងប្អូនប្រ...
សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន...
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលជួបពិភ...