សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋ មន្រ្តី នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋ មន្រ្តី នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី លើរបៀបវារៈមួយចំនួនដូចជាៈ ១-សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សុខភាពសត្វនិង ផលិតកម្មសត្វ។...


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូលកម្ពុជា-ឡាវ-មីយ៉ាន់ម៉ា-វៀតណាម នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសៀតណាម

  នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចជ...