កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សនយោបាយនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន-រុស្ស៊ី

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាតុមូល ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សនយោបាយនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន-រុស្ស៊ី ក្រោមប្រធានបទ តួនាទីនៃកម្លាំងគណបក្សរុស្ស៊ី និងអាស៊ានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងការពង្រឹងស្ថាបន្យកម្ម សន្តិសុខ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក ក្នុងឱកាស ២៥ឆ្នាំដៃគូ

អត្ថបទ​ពាក់ព័ន្ធ៖

ផ្សាយផ្ទាល់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាប...
សារពិសេស សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ច...
សារពិសេសសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នា...
សន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយស...
ផ្សាយផ្ទាល់ សន្និសីទសារព័ត៌មាន...