វីដេអូ : សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសក្រៅផ្លូវការ មេដឹកនាំអាស៊ាន ឥណ្ឌូនេស៊ី, ថ្ងៃទី២៤ មេសា ឆ្នាំ២០២១

ឥណ្ឌូនេស៊ី, ថ្ងៃទី២៤ មេសា ឆ្នាំ២០២១ វីដេអូ : សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសក្រៅផ្លូវការ មេដឹកនាំអាស៊ាន

អត្ថបទ​ពាក់ព័ន្ធ៖

សារពិសេសសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នា...
សន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយស...
ផ្សាយផ្ទាល់ សន្និសីទសារព័ត៌មាន...
លិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ...
សារពិសេស និងបន្ទាន់របស់ សម្តេច...