សារលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៌ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

សារលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៌ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

អត្ថបទ​ពាក់ព័ន្ធ៖

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០...
សារសម្លេង សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតី...
ផ្សាយផ្ទាល់ពិសស ៖​ សម្តេចអគ្គម...
តេីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ ទ...
ផ្សាយផ្ទាល់(Live): សម្តេចអគ្គម...