វីដេអូ : សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញសូត្រមន្តឡើងអគារវិមាន៧មករា ទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ វីដេអូ : សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញសូត្រមន្តឡើងអគារវិមាន៧មករា ទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

អត្ថបទ​ពាក់ព័ន្ធ៖

ផ្សាយផ្ទាល់(Live): សម្តេចអគ្គម...
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន...
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ បន្តអភិវ...
វីដេអូ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ...
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន...