សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបក្រុមប្រតិភូនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ វិមានសន្តិភាព​ រាជធានីភ្នំពេញ​,​ ថ្ងៃទី១០​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបក្រុមប្រតិភូនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ វិមានសន្តិភាព​ រាជធានីភ្នំពេញ​,​ ថ្ងៃទី១០​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទ​ពាក់ព័ន្ធ៖

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន...
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបស...
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន...
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន...
“ តម្លៃនៃសុខសន្តិភាពដែលកម្ពុជា...