“ តម្លៃនៃសុខសន្តិភាពដែលកម្ពុជាទទួលបាន “

“ តម្លៃនៃសុខសន្តិភាពដែលកម្ពុជាទទួលបាន “ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិភាពអោយបានគង់វង្សដើម្បីកម្ពុជា ទទួលបានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់​ ៕

អត្ថបទ​ពាក់ព័ន្ធ៖

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន...
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបស...
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន...
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបក...
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន...