សម្តេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ នាយករដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ នៅស្តូបយុទ្ធជនពលី និងស្តូបលោកប្រធាន ហូ ជីមិញ។

វីដេអូ​ ៖​ សម្តេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ នាយករដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ នៅស្តូបយុទ្ធជនពលី និងស្តូបលោកប្រធាន ហូ ជីមិញ។ ហាណូយ​ ប្រទេសវៀតណាម​,​ ថ្ងៃទី០៥​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទ​ពាក់ព័ន្ធ៖

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទទួល...
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបព...
ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបា...
វីដេអូ​ ៖​ សម្ដេចតេជោ​ ហ៊ុន​ ស...
វីដេអូ​ ៖​ សម្ដេចតេជោ​ ហ៊ុន​ ស...